Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

christus_vergezeld_van_zijn_engelen [2009/08/13 17:35]
zrmariamechtild
christus_vergezeld_van_zijn_engelen [2009/08/13 17:36] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 8: Regel 8:
**333**. Vanaf de menswording tot de hemelvaart is het leven van het mensgeworden Woord omgeven door de verering en de dienst van de engelen. Wanneer God 'de eerstgeborene de wereld binnenleidt, zegt Hij: 'Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen` ((Heb. 1,6)). Hun lofzang bij de geboorte van Christus klinkt nog steeds door in de lofprijzing van de kerk: 'Eer aan God...' ((Lc. 2,14)). Zij beschermen Jezus' jeugd ((Mt.1,20; 2,13.19)), dienen Hem in de woestijn ((Mt. 4,11)), sterken Hem in zijn doodsangst ((Lc. 22,43)), terwijl Hij door hen uit de handen van de vijanden gered had kunnen worden, zoals eens Israël. Het zijn ook de engelen die 'evangeliseren' ((Lc. 2,10)), wanneer zij de Blijde Boodschap van de menswording en van de verrijzenis van Christus aankondigen. Zij zullen er zijn bij de wederkomst van Christus die zij aankondigen, in dienst van zijn oordeel.  **333**. Vanaf de menswording tot de hemelvaart is het leven van het mensgeworden Woord omgeven door de verering en de dienst van de engelen. Wanneer God 'de eerstgeborene de wereld binnenleidt, zegt Hij: 'Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen` ((Heb. 1,6)). Hun lofzang bij de geboorte van Christus klinkt nog steeds door in de lofprijzing van de kerk: 'Eer aan God...' ((Lc. 2,14)). Zij beschermen Jezus' jeugd ((Mt.1,20; 2,13.19)), dienen Hem in de woestijn ((Mt. 4,11)), sterken Hem in zijn doodsangst ((Lc. 22,43)), terwijl Hij door hen uit de handen van de vijanden gered had kunnen worden, zoals eens Israël. Het zijn ook de engelen die 'evangeliseren' ((Lc. 2,10)), wanneer zij de Blijde Boodschap van de menswording en van de verrijzenis van Christus aankondigen. Zij zullen er zijn bij de wederkomst van Christus die zij aankondigen, in dienst van zijn oordeel. 
-[[Katechismus|terug]]+[[Katechismus|Terug]]