Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

creeer_de_geestelijke_atmosfeer_van_de_eerste_christenen [2009/08/21 08:36]
zrmariamechtild
creeer_de_geestelijke_atmosfeer_van_de_eerste_christenen [2009/08/21 08:36] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 24: Regel 24:
Een recente uitgave van de “L’ Osservatore Romano” publiceerde een rapport over de kerkelijke synode in Azië. Een spreker vermeldde dat de Kerk in Nederland in 1963 2000 groot seminaristen had; in 1997 waren dit er slechts 149. De spreker merkte op: “Een proces van secularisatie heeft er plaats”. Om bij de terminologie van onze overwegingen te blijven kunnen we zeggen: het geestelijke klimaat is veranderd in een seculiere. Een recente uitgave van de “L’ Osservatore Romano” publiceerde een rapport over de kerkelijke synode in Azië. Een spreker vermeldde dat de Kerk in Nederland in 1963 2000 groot seminaristen had; in 1997 waren dit er slechts 149. De spreker merkte op: “Een proces van secularisatie heeft er plaats”. Om bij de terminologie van onze overwegingen te blijven kunnen we zeggen: het geestelijke klimaat is veranderd in een seculiere.
-Deze crisis zou vergeleken kunnen worden met de drie en een half jaar van droogte in de tijd van de profeet Elia in het Oude Testament. Dat was een natuurlijke hongersnood, een droogte, wat de geestelijke hongersnood van vervolging en afgodendienst weerspiegelt. De vijand vervolgt altijd eerst de goede herder, omdat hij weet: “Ik zal de herder slaan en de kudde zal zich verstrooien”((Lk. 22,31)). In een slecht milieu zijn herder en kudde evenzeer verwond, en zijn in doodsgevaar. Wat is dan Gods tactiek om zulk een hongersnood en droogte, namelijk vervolging en afgoderij, te genezen? God zorgt voor kleine plaatsen met een heilzaam klimaat om te overleven. De Heilige Schrift zegt in 1 Kon 17,9: “IK heb daar een weduwe bevolen om voor u te zorgen”. Dit is de plek voor de profeet om te overleven.+{{  :profeet_elia.jpg?200|}}Deze crisis zou vergeleken kunnen worden met de drie en een half jaar van droogte in de tijd van de profeet Elia in het Oude Testament. Dat was een natuurlijke hongersnood, een droogte, wat de geestelijke hongersnood van vervolging en afgodendienst weerspiegelt. De vijand vervolgt altijd eerst de goede herder, omdat hij weet: “Ik zal de herder slaan en de kudde zal zich verstrooien”((Lk. 22,31)). In een slecht milieu zijn herder en kudde evenzeer verwond, en zijn in doodsgevaar. Wat is dan Gods tactiek om zulk een hongersnood en droogte, namelijk vervolging en afgoderij, te genezen? God zorgt voor kleine plaatsen met een heilzaam klimaat om te overleven. De Heilige Schrift zegt in 1 Kon 17,9: “IK heb daar een weduwe bevolen om voor u te zorgen”. Dit is de plek voor de profeet om te overleven.
Onze verantwoordelijkheid voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven en voor priesters en religieuzen in het algemeen roept om een “pro-life” beweging, een “pro geestelijk leven beweging” om het geestelijk milieu van de eerste christenen te scheppen, om de Heilige Geest te ontvangen en de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven te verwelkomen. Onze verantwoordelijkheid voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven en voor priesters en religieuzen in het algemeen roept om een “pro-life” beweging, een “pro geestelijk leven beweging” om het geestelijk milieu van de eerste christenen te scheppen, om de Heilige Geest te ontvangen en de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven te verwelkomen.