Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_devotie_tot_de_h._engelbewaarder [2011/07/12 11:37]
zrmariamechtild
de_devotie_tot_de_h._engelbewaarder [2011/07/12 11:39] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 40: Regel 40:
Ik zal me in dit artikeltje m.n. bezighouden met de onderste laag: de engelbewaarders. Ik zal me in dit artikeltje m.n. bezighouden met de onderste laag: de engelbewaarders.
-{{  :eb4.jpg|H. Engelbewaarder}}De kerkvaders ((Vgl. J. Daniélou, Les anges et leur mission d’après les Pères de l’Église (Paris, 1952) ; Renzo Lavatori, Gli Angeli (Genova: Marietti, 20002), pp. 51-118)) en kerkleraren (( Vgl. Steven Chase, Ewert Cousins, red. en vert., Angelic Spirituality. Medieval Perspectives on the Ways of Angels (New York : Paulist Press, 2002) ; Tiziana Suarez-Nani,  Connaissance et langage des anges selon Thomas d’Aquin et Gilles de Rome (Paris : Vrin, 2002) )) kennen het gebruik van het zijn toevlucht nemen tot de engelbewaarders. Ook meerdere pausen hebben het bidden tot engelen en engelbewaarders zeer aanbevolen: St. Pius X (1835-1914) vroeg de Kerk het gebed van St. Michael te bidden na de H. Eucharistieviering.+{{  :eb4.jpg?250|H. Engelbewaarder}}De kerkvaders ((Vgl. J. Daniélou, Les anges et leur mission d’après les Pères de l’Église (Paris, 1952) ; Renzo Lavatori, Gli Angeli (Genova: Marietti, 20002), pp. 51-118)) en kerkleraren (( Vgl. Steven Chase, Ewert Cousins, red. en vert., Angelic Spirituality. Medieval Perspectives on the Ways of Angels (New York : Paulist Press, 2002) ; Tiziana Suarez-Nani,  Connaissance et langage des anges selon Thomas d’Aquin et Gilles de Rome (Paris : Vrin, 2002) )) kennen het gebruik van het zijn toevlucht nemen tot de engelbewaarders. Ook meerdere pausen hebben het bidden tot engelen en engelbewaarders zeer aanbevolen: St. Pius X (1835-1914) vroeg de Kerk het gebed van St. Michael te bidden na de H. Eucharistieviering.
De relatie van Paus Pius XI (1857-1939) met zijn engelbewaarder begon als jongeman na het  lezen van de raadgevingen van St. Bernardus van Clairvaux (1091-1153), om namelijk eerbied, liefde en vertrouwen jegens onze engelen te hebben. De paus vertelde eens aan een groep bezoekers dat hij aan het begin en het einde van elke dag zijn beschermengel aanriep. Hij voegde eraan toe dat hij dit ook in de loop van de dag dikwijls herhaalde, vooral wanneer de dingen ingewikkeld werden. Hij vertelde dat hij steeds op wonderlijke wijze de bijstand van zijn beschermengel had gevoeld. Hij voelde hem heel dikwijls vlak bij zich. De relatie van Paus Pius XI (1857-1939) met zijn engelbewaarder begon als jongeman na het  lezen van de raadgevingen van St. Bernardus van Clairvaux (1091-1153), om namelijk eerbied, liefde en vertrouwen jegens onze engelen te hebben. De paus vertelde eens aan een groep bezoekers dat hij aan het begin en het einde van elke dag zijn beschermengel aanriep. Hij voegde eraan toe dat hij dit ook in de loop van de dag dikwijls herhaalde, vooral wanneer de dingen ingewikkeld werden. Hij vertelde dat hij steeds op wonderlijke wijze de bijstand van zijn beschermengel had gevoeld. Hij voelde hem heel dikwijls vlak bij zich.
Regel 66: Regel 66:
St. Giovanni Bosco (1815-1888) werd meerdere malen gered werd door Il Grigio, een grote grijze hond die plotseling uit het niets opdook, hem vergezelde op gevaarlijke tochten, zijn belagers verdreef, of hem de weg wees.((http://www.myetherworld.com/ilgrigio.html  )) De naam “de Grijze” kreeg hij van de jongens die hem ook vaker zagen. Hij merkt op dat het verlangen van onze engelbewaarder om ons te helpen veel groter is dan ons verlangen om geholpen te worden.((Memorie biografiche II, 264)) Hij beval zijn jongens zeer aan hun toevlucht te nemen tot deze hemelse helpers. Zo wijdde hij de verjaardagen, de eerste dagen van de maand, en de dinsdagen toe aan de herinnering van de engelbewaarders. St. Giovanni Bosco (1815-1888) werd meerdere malen gered werd door Il Grigio, een grote grijze hond die plotseling uit het niets opdook, hem vergezelde op gevaarlijke tochten, zijn belagers verdreef, of hem de weg wees.((http://www.myetherworld.com/ilgrigio.html  )) De naam “de Grijze” kreeg hij van de jongens die hem ook vaker zagen. Hij merkt op dat het verlangen van onze engelbewaarder om ons te helpen veel groter is dan ons verlangen om geholpen te worden.((Memorie biografiche II, 264)) Hij beval zijn jongens zeer aan hun toevlucht te nemen tot deze hemelse helpers. Zo wijdde hij de verjaardagen, de eerste dagen van de maand, en de dinsdagen toe aan de herinnering van de engelbewaarders.
-{{  :h._gemma_galgani.jpg|}}St. Gemma Galgani (1878-1903) kon spreken met haar engelbewaarder en hem aanraken. Pater Germano, haar geestelijk leidsman, vertelde “…Hij liet zich aan haar zien, soms in de lucht met uitgespreide vleugels, soms met zijn handen uitgestrekt over haar, of beide handen gevouwen in gebed. Een andere keer knielde hij naast haar. Als ze mondgebed samen baden of het brevier, deden ze dat alternerend. Ze hadden een rivaliteit over wie met de meeste vurigheid ‘Viva Gesu’ of ‘Benedetto di Dio’ en andere schietgebeden kon bidden. Wanneer de tijd voor meditatie was aangebroken, inspireerde de engel haar met de mooiste ideeën, en bewoog haar affecties.” +{{  :h._gemma_galgani.jpg?200|}}St. Gemma Galgani (1878-1903) kon spreken met haar engelbewaarder en hem aanraken. Pater Germano, haar geestelijk leidsman, vertelde “…Hij liet zich aan haar zien, soms in de lucht met uitgespreide vleugels, soms met zijn handen uitgestrekt over haar, of beide handen gevouwen in gebed. Een andere keer knielde hij naast haar. Als ze mondgebed samen baden of het brevier, deden ze dat alternerend. Ze hadden een rivaliteit over wie met de meeste vurigheid ‘Viva Gesu’ of ‘Benedetto di Dio’ en andere schietgebeden kon bidden. Wanneer de tijd voor meditatie was aangebroken, inspireerde de engel haar met de mooiste ideeën, en bewoog haar affecties.”
Hij was overigens niet alleen lief tegen haar… Hij was overigens niet alleen lief tegen haar…