Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_drie_laatste_kruiswoorden [2013/05/11 16:44]
zrmariamechtild
de_drie_laatste_kruiswoorden [2013/05/11 16:45] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 52: Regel 52:
Ik omklem Uw kruis, Heer van de eeuwige liefde, Hart aller harten, doorstoken Hart, goedertieren en onuitsprekelijk beminnelijk Hart. Ontferm U over mij. Neem mij op in Uw liefde. En wanneer het einde van mijn pelgrimstocht aanbreekt, wanneer de dag gaat eindigen, de schaduwen van de dood mij omringen, spreek dan ook bij mijn einde Uw laatste woord: Vader, in Uw handen beveel Ik zijn/haar geest. Goede Jezus! Amen Ik omklem Uw kruis, Heer van de eeuwige liefde, Hart aller harten, doorstoken Hart, goedertieren en onuitsprekelijk beminnelijk Hart. Ontferm U over mij. Neem mij op in Uw liefde. En wanneer het einde van mijn pelgrimstocht aanbreekt, wanneer de dag gaat eindigen, de schaduwen van de dood mij omringen, spreek dan ook bij mijn einde Uw laatste woord: Vader, in Uw handen beveel Ik zijn/haar geest. Goede Jezus! Amen
 +* **[[Kruiswegen en lijdensmeditaties voor de vrijdag|Terug]]**