Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_engel_in_de_hof_van_olijven [2012/10/18 09:17]
zrmariamechtild
de_engel_in_de_hof_van_olijven [2012/10/18 09:17] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 22: Regel 22:
Laat ons bidden dat God de Heilige Engelen moge sturen om al de gelovigen te verlichten wat betreft de verlossende betekenis van het lijden, zodat allen, bijzonder de priesters en de bisschoppen de kracht mogen ontvangen om hun beproevingen met liefde en gelatenheid te omarmen voor de eer van God en de redding der zielen. Laat ons bidden dat God de Heilige Engelen moge sturen om al de gelovigen te verlichten wat betreft de verlossende betekenis van het lijden, zodat allen, bijzonder de priesters en de bisschoppen de kracht mogen ontvangen om hun beproevingen met liefde en gelatenheid te omarmen voor de eer van God en de redding der zielen.
-======Kracht om te lijden=====+=====Kracht om te lijden=====
Wat een geweldig gevolg kreeg de Engel te zien! Voordat hij verscheen beefde en huiverde de Verlosser bij het zien van het lijden dat op komst was; nu strijdt Hij tegen deze doodsangst met zulk een inspanning dat bloedig zweet uit zijn poriën dringt. Voorheen bad Hij met gelatenheid dat deze beker toch aan Hem voorbij mocht gaan; nu bidt Hij alleen nog dat de wil van God zou geschieden. Voorheen onderbrak Hij verschillende keren zijn gebed, nu bidt Hij gestaag en zijn ziel is geheel ondergedompeld in God. Voorheen zocht Hij troost bij zijn leerlingen, en nu zegt Hij tegen hen: “Staat op, laat ons gaan,” en moedig gaat Hij de vijand tegemoet. Dit was de eerste uitwerking van het gebed van Jezus Christus in de Hof van Olijven. Wat een geweldig gevolg kreeg de Engel te zien! Voordat hij verscheen beefde en huiverde de Verlosser bij het zien van het lijden dat op komst was; nu strijdt Hij tegen deze doodsangst met zulk een inspanning dat bloedig zweet uit zijn poriën dringt. Voorheen bad Hij met gelatenheid dat deze beker toch aan Hem voorbij mocht gaan; nu bidt Hij alleen nog dat de wil van God zou geschieden. Voorheen onderbrak Hij verschillende keren zijn gebed, nu bidt Hij gestaag en zijn ziel is geheel ondergedompeld in God. Voorheen zocht Hij troost bij zijn leerlingen, en nu zegt Hij tegen hen: “Staat op, laat ons gaan,” en moedig gaat Hij de vijand tegemoet. Dit was de eerste uitwerking van het gebed van Jezus Christus in de Hof van Olijven.