Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_h._engelen_in_de_openbaring_van_johannes [2015/07/29 13:22]
zrmariamechtild
de_h._engelen_in_de_openbaring_van_johannes [2015/07/29 13:23] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 43: Regel 43:
=====Hemelse liturgie===== =====Hemelse liturgie=====
-{{:3angels.jpg|?20  }}+{{ :3angels.jpg?250|Hemelse liturgie}}
Aan het einde schildert Johannes ons de overgrote hemelse vreugde van de Engelen over de bruiloft van het Lam, wat eucharistisch te duiden is: “Wat ik daarna hoorde, was als de machtige stem van een grote menigte uit de hemel. En zij riepen: ‘Alleluja! Het heil en de eer en de macht zijn van onze GOD’.” ((Apok 19,1)) En verder sprak hij (de Engel, de leider van het hemelse koor) tot mij: ‘Schrijf op: zalig zijn die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam’. En hij voegde eraan toe: ‘Dit zijn de eigen woorden van GOD.’ Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden maar hij zei: ‘Dat nooit! Aanbid GOD alleen. Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij en uw broeders die het getuigenis van JEZUS bezitten’.  ((Apok 19,9-10)) Aan het einde schildert Johannes ons de overgrote hemelse vreugde van de Engelen over de bruiloft van het Lam, wat eucharistisch te duiden is: “Wat ik daarna hoorde, was als de machtige stem van een grote menigte uit de hemel. En zij riepen: ‘Alleluja! Het heil en de eer en de macht zijn van onze GOD’.” ((Apok 19,1)) En verder sprak hij (de Engel, de leider van het hemelse koor) tot mij: ‘Schrijf op: zalig zijn die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam’. En hij voegde eraan toe: ‘Dit zijn de eigen woorden van GOD.’ Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden maar hij zei: ‘Dat nooit! Aanbid GOD alleen. Ik ben slechts een dienstknecht zoals gij en uw broeders die het getuigenis van JEZUS bezitten’.  ((Apok 19,9-10))