Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_h._engelen_in_het_leven_van_de_jonge_kerk [2015/07/29 15:10]
zrmariamechtild
de_h._engelen_in_het_leven_van_de_jonge_kerk [2015/07/29 15:12] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 39: Regel 39:
=====De Kerk bad vurig voor hem tot GOD===== =====De Kerk bad vurig voor hem tot GOD=====
-In de nacht vóórdat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden te slapen tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden. Opeens stond een Engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: ‘Sta vlug op.’ Meteen vielen de kettingen van zijn handen. +{{  :redding_van_petrusi.jpg?250|Een Engel bevrijdt Petrus}}In de nacht vóórdat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden te slapen tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd gehouden. Opeens stond een Engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: ‘Sta vlug op.’ Meteen vielen de kettingen van zijn handen.
Vervolgens zei de Engel: ‘Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder.’ Petrus deed het. De Engel hernam: ‘Sla uw mantel om en volg mij.’ Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat de Engel deed; hij meende een visioen te zien. Zij passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad; deze ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de Engel verdwenen. Vervolgens zei de Engel: ‘Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder.’ Petrus deed het. De Engel hernam: ‘Sla uw mantel om en volg mij.’ Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat de Engel deed; hij meende een visioen te zien. Zij passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad; deze ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de Engel verdwenen.