Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_h._engelen_in_het_leven_van_jezus_christus_deel_1 [2015/07/20 08:49]
zrmariamechtild
de_h._engelen_in_het_leven_van_jezus_christus_deel_1 [2015/07/29 09:32] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 35: Regel 35:
=====Lucas===== =====Lucas=====
-De Evangelist Lucas was een bekeer-de heidense arts uit Antiochië in Syrië. Hij begeleidde trouw en offerbereid de volkerenapostel Paulus op diens tweede missiereis in Klein-azië, Macedonië en Griekenland en uitein-delijk verbleef hij ook samen met Paulus in Rome. +{{  :ursula-evangelist-lukas-3_1024.jpg|?50}}De Evangelist Lucas was een bekeerde heidense arts uit Antiochië in Syrië. Hij begeleidde trouw en offerbereid de volkerenapostel Paulus op diens tweede missiereis in Klein-azië, Macedonië en Griekenland en uitein-delijk verbleef hij ook samen met Paulus in Rome.
Ook Lucas heeft niet alleen in zijn Evangelie, maar ook in de door hem geschreven Handelingen van de Apostelen zeer vaak gewezen op de H. Engelen. Hij doet dit bijzonder in de verhalen over de kinderjaren van JEZUS, waar hij de verschijning van de Engel Gabriël aan de priester Zacharias in de tempel alsook aan de heiligste Maagd in Nazareth uitvoerig schildert. Wij zijn in vorige rondbrieven hierop reeds uitvoerig ingegaan. Ook Lucas heeft niet alleen in zijn Evangelie, maar ook in de door hem geschreven Handelingen van de Apostelen zeer vaak gewezen op de H. Engelen. Hij doet dit bijzonder in de verhalen over de kinderjaren van JEZUS, waar hij de verschijning van de Engel Gabriël aan de priester Zacharias in de tempel alsook aan de heiligste Maagd in Nazareth uitvoerig schildert. Wij zijn in vorige rondbrieven hierop reeds uitvoerig ingegaan.