Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_h._engelen_in_het_leven_van_jezus_christus_deel_3 [2015/07/29 15:08]
zrmariamechtild
de_h._engelen_in_het_leven_van_jezus_christus_deel_3 [2015/07/29 15:08] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 49: Regel 49:
=====Twaalf legioenen Engelen===== =====Twaalf legioenen Engelen=====
-{{:tth_ikonen_synaxis_of_archangels_12330725902800.jpg?350|Engelen}}Bij zijn gevangenneming in de Hof van Olijven vermeldt JEZUS eveneens de Engelen: “Toen sprak JEZUS tot hem (Petrus): “Steek uw zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent ge soms dat Ik niet de hulp van mijn Vader kan inroepen, die Mij dan aanstonds meer dan twaalf legioenen Engelen ter beschikking zou stellen?” ((Mt 26,52-53))+{{ :tth_ikonen_synaxis_of_archangels_12330725902800.jpg?350|Engelen}}Bij zijn gevangenneming in de Hof van Olijven vermeldt JEZUS eveneens de Engelen: “Toen sprak JEZUS tot hem (Petrus): “Steek uw zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent ge soms dat Ik niet de hulp van mijn Vader kan inroepen, die Mij dan aanstonds meer dan twaalf legioenen Engelen ter beschikking zou stellen?” ((Mt 26,52-53))
Twaalf legioenen Engelen zijn een geweldige menigte, als men bedenkt dat tijdens de Romeinse keizertijd een legioen ongeveer 6000 soldaten te voet en nog ongeveer 120 ruiters omvatte. Twaalf legioenen zouden meer dan 70.000 mannen zijn. Twaalf legioenen Engelen zijn een geweldige menigte, als men bedenkt dat tijdens de Romeinse keizertijd een legioen ongeveer 6000 soldaten te voet en nog ongeveer 120 ruiters omvatte. Twaalf legioenen zouden meer dan 70.000 mannen zijn.