Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_h._engelen_in_het_leven_van_paulus [2015/07/29 13:17]
zrmariamechtild
de_h._engelen_in_het_leven_van_paulus [2015/07/29 13:20] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 58: Regel 58:
=====Paulus weet dat de H. Engelen ook aanwezig zijn in de liturgie===== =====Paulus weet dat de H. Engelen ook aanwezig zijn in de liturgie=====
-Maar niet al-leen bij de wederkomst van de Heer zullen de Engelen met Hem komen, zij zijn reeds midden onder ons aanwezig, vooral bij de eredienst. Vanwege de eerbied voor de aanwezi-heid van de H. Engelen dicteerde de H. Paulus, afhankelijk van de toenmalige tijd, de vermaning dat de vrouwen een sluier op hun hoofd zouden dragen “omwille van de Engelen”. ((1 Kor. 11,10))+Maar niet alleen bij de wederkomst van de Heer zullen de Engelen met Hem komen, zij zijn reeds midden onder ons aanwezig, vooral bij de eredienst. Vanwege de eerbied voor de aanwezigheid van de H. Engelen dicteerde de H. Paulus, afhankelijk van de toenmalige tijd, de vermaning dat de vrouwen een sluier op hun hoofd zouden dragen “omwille van de Engelen”. ((1 Kor. 11,10))
Daarachter staat zeker de overtuiging van de apostel, dat de vrouw (en uiteindelijk iedere gelovige) eerbiedig moet verschijnen uit respect voor de Engelen, die in de religieuze bijeenkomst onzichtbaar aanwezig zijn en iedere mens nabij. Daarachter staat zeker de overtuiging van de apostel, dat de vrouw (en uiteindelijk iedere gelovige) eerbiedig moet verschijnen uit respect voor de Engelen, die in de religieuze bijeenkomst onzichtbaar aanwezig zijn en iedere mens nabij.