Je bent hier: start » de_heilige_aartsengelen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_heilige_aartsengelen [2012/09/12 11:09]
zrmariamechtild
de_heilige_aartsengelen [2012/09/12 11:10] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 32: Regel 32:
====St. Michaël, Aartsengel van het geloof==== ====St. Michaël, Aartsengel van het geloof====
-{{  :st_michael_3.jpg?300|St. Michael}}We kunnen ze ook op een andere wijze verbonden zien met elkaar. St. Michaël is de Engel van het geloof, St. Gabriël de Engel van de hoop, St. Rafaël de Engel van de liefde. +{{  :st_michael_3.jpg?250|St. Michael}}We kunnen ze ook op een andere wijze verbonden zien met elkaar. St. Michaël is de Engel van het geloof, St. Gabriël de Engel van de hoop, St. Rafaël de Engel van de liefde.
Dat St. Michaël de Engel van het geloof is, valt af te leiden uit hetgeen bekend is omtrent de beproeving der Engelen en de rol die St. Michaël hier gespeeld heeft. Hij werd gedragen door het scherpe bewustzijn  “dat God is”, “dat God Gód is”, en niet het schepsel, en dat het schepsel zich aan God te onderwerpen heeft. St. Michaël draagt het Godsbesef, deze elementaire kennis, nodig voor alle met verstand begaafde schepselen, omtrent de orde van het zijn: dat de Engelen en de mensen tenslotte schepselen zijn en dus niet autonoom, en niet zonder meester, dat zij zichzelf niet genoeg kunnen zijn. Dat St. Michaël de Engel van het geloof is, valt af te leiden uit hetgeen bekend is omtrent de beproeving der Engelen en de rol die St. Michaël hier gespeeld heeft. Hij werd gedragen door het scherpe bewustzijn  “dat God is”, “dat God Gód is”, en niet het schepsel, en dat het schepsel zich aan God te onderwerpen heeft. St. Michaël draagt het Godsbesef, deze elementaire kennis, nodig voor alle met verstand begaafde schepselen, omtrent de orde van het zijn: dat de Engelen en de mensen tenslotte schepselen zijn en dus niet autonoom, en niet zonder meester, dat zij zichzelf niet genoeg kunnen zijn.
Regel 40: Regel 40:
Het geloof, bijzonder de Goddelijke deugd van geloof, steunt juist op dit elementaire bewustzijn omtrent de grote, heilige, onbegrijpelijke, maar tegelijk liefdevolle God, en wie dit elementaire bewustzijn niet heeft zal God niet vrezen, God in zijn geloof niet eren, zal al te menselijk over God en al te goddelijk over zich denken. Is dit niet opnieuw de nood in onze dagen, in de wereld der mensen? Wie van ons brandt nog van verontwaardiging bij de gedachte aan de oneer die God, ook binnen de Kerk, wordt aangedaan? Het geloof, bijzonder de Goddelijke deugd van geloof, steunt juist op dit elementaire bewustzijn omtrent de grote, heilige, onbegrijpelijke, maar tegelijk liefdevolle God, en wie dit elementaire bewustzijn niet heeft zal God niet vrezen, God in zijn geloof niet eren, zal al te menselijk over God en al te goddelijk over zich denken. Is dit niet opnieuw de nood in onze dagen, in de wereld der mensen? Wie van ons brandt nog van verontwaardiging bij de gedachte aan de oneer die God, ook binnen de Kerk, wordt aangedaan?
-{{  :eng.verkuend..jpg?300|St. Gabriel}}+{{  :eng.verkuend..jpg?250|St. Gabriel}} 
====St. Gabriël, de Aartsengel van de hoop==== ====St. Gabriël, de Aartsengel van de hoop====