Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_heilige_engelbewaarder_is_geen_luxeartikel [2012/09/12 13:36]
zrmariamechtild
de_heilige_engelbewaarder_is_geen_luxeartikel [2012/09/12 13:37] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 64: Regel 64:
====Een dienen en strijden in Christus’ navolging==== ====Een dienen en strijden in Christus’ navolging====
-{{:passie_engel.jpg?250|Passie Engel}}In het Evangelie spreekt de Heer van de vreugde van de Engelen Gods over de bekering van één zondaar (Lc 15,10). Als er vreugde bestaat voor de Engelen, dan ook zeker droefheid, zelfs wanneer de theologie ons hier maant toch niet al te menselijk te spreken. De opgave van de Engelbewaarder is veel zwaarder dan men oppervlakkig meent. De Engel neemt zijn taak dan ook zeer ernstig: zijn beschermeling dreigen reële gevaren, Gods eer kan door zijn menselijke broeder geschonden worden, de mens zelf kan verloren gaan.+{{ :passie_engel.jpg?250|Passie Engel}}In het Evangelie spreekt de Heer van de vreugde van de Engelen Gods over de bekering van één zondaar (Lc 15,10). Als er vreugde bestaat voor de Engelen, dan ook zeker droefheid, zelfs wanneer de theologie ons hier maant toch niet al te menselijk te spreken. De opgave van de Engelbewaarder is veel zwaarder dan men oppervlakkig meent. De Engel neemt zijn taak dan ook zeer ernstig: zijn beschermeling dreigen reële gevaren, Gods eer kan door zijn menselijke broeder geschonden worden, de mens zelf kan verloren gaan.
Sinds Christus mens geworden is, is het een groot verlangen van alle Engelen Christus in Zijn dienstbaarheid op aarde na te mogen volgen. Zij ervaren daardoor hoe klein de mensen zijn en hoe zwak, hoe onzeker en onbetrouwbaar. De meeste mensen weten niet eens dat zij van de wieg tot het graf een Engel naast zich hebben. Van degenen die het door het Geloof wel weten, denken de meesten er praktisch nooit aan. En onder degenen, die er nog wel aan denken, zijn er ook weer velen die de Engel toch niet volgen en keer op keer naar de duivel luisteren en daarmee God beledigen en de Engel. Sinds Christus mens geworden is, is het een groot verlangen van alle Engelen Christus in Zijn dienstbaarheid op aarde na te mogen volgen. Zij ervaren daardoor hoe klein de mensen zijn en hoe zwak, hoe onzeker en onbetrouwbaar. De meeste mensen weten niet eens dat zij van de wieg tot het graf een Engel naast zich hebben. Van degenen die het door het Geloof wel weten, denken de meesten er praktisch nooit aan. En onder degenen, die er nog wel aan denken, zijn er ook weer velen die de Engel toch niet volgen en keer op keer naar de duivel luisteren en daarmee God beledigen en de Engel.