Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_heilige_engelen_in_de_bijbel_deel_1 [2012/09/21 17:14]
zrmariamechtild
de_heilige_engelen_in_de_bijbel_deel_1 [2012/09/21 17:15] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 46: Regel 46:
bron van het geestelijk leven.”// bron van het geestelijk leven.”//
-Daarom spoort de Kerk alle gelovigen:+{{ :bijbel1.jpg?250|Bijbel}}Daarom spoort de Kerk alle gelovigen:
//“met aandrang en met nadruk aan, zich //“met aandrang en met nadruk aan, zich
door het veelvuldig lezen van de GODdelijke door het veelvuldig lezen van de GODdelijke