Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_heilige_engelen_verkondigen_ons_de_blijde_boodschap_van_de_verrijzenis [2011/07/07 15:45]
zrmariamechtild
de_heilige_engelen_verkondigen_ons_de_blijde_boodschap_van_de_verrijzenis [2011/07/07 15:51] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 137: Regel 137:
alleen, en dit is steeds weer mooi om te lezen. alleen, en dit is steeds weer mooi om te lezen.
-Koning Herodes liet Petrus gevangen nemen en in de gevangenis werpen. Hij+{{  :bevrijding_petrus.jpg|}}Koning Herodes liet Petrus gevangen nemen en in de gevangenis werpen. Hij
liet hem bewaken door vier groepen soldaten, elk van vier man. Terwijl Petrus liet hem bewaken door vier groepen soldaten, elk van vier man. Terwijl Petrus
in de gevangenis zat, werd door de Kerk vurig voor hem tot GOD gebeden. In de in de gevangenis zat, werd door de Kerk vurig voor hem tot GOD gebeden. In de