Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_instelling_van_de_h._eucharistie [2013/02/06 07:19]
zrmariamechtild aangemaakt
de_instelling_van_de_h._eucharistie [2013/02/06 07:20] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 32: Regel 32:
Nooit gaf de Heer opdracht over zijn verlossing te schrijven, wel droeg Hij zijn apostelen op deze te hernieuwen, toe te passen, te herdenken en voort te zetten. Hij wilde niet dat de mensen alleen lazen over zijn verlossing, maar dat ze eraan zouden deelnemen door hun lichaam en bloed op te offeren met Hem, telkens wanneer Calvarie weer wordt tegenwoordig gesteld, door met Hem te zeggen:”Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed”, door te sterven aan hun lager ik om voor de genade te leven, door te zeggen dat ze niets gaven om de uiterlijke gedaanten van hun leven zoals hun familiebanden, betrekkingen, plichten of talenten. Maar dat alles wat ze in wezen ware, hun verstand, hun wil, hu substantie, zou omgevormd worden in Christus, zodat de hemelse Vader hen zou zien in Zijn Zoon, hun offers zou zien samengevat in Zijn offer, hun verstervingen zien verenigd met Zijn dood; zodat ze ook uiteindelijk zouden delen in Zijn heerlijkheid. Nooit gaf de Heer opdracht over zijn verlossing te schrijven, wel droeg Hij zijn apostelen op deze te hernieuwen, toe te passen, te herdenken en voort te zetten. Hij wilde niet dat de mensen alleen lazen over zijn verlossing, maar dat ze eraan zouden deelnemen door hun lichaam en bloed op te offeren met Hem, telkens wanneer Calvarie weer wordt tegenwoordig gesteld, door met Hem te zeggen:”Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed”, door te sterven aan hun lager ik om voor de genade te leven, door te zeggen dat ze niets gaven om de uiterlijke gedaanten van hun leven zoals hun familiebanden, betrekkingen, plichten of talenten. Maar dat alles wat ze in wezen ware, hun verstand, hun wil, hu substantie, zou omgevormd worden in Christus, zodat de hemelse Vader hen zou zien in Zijn Zoon, hun offers zou zien samengevat in Zijn offer, hun verstervingen zien verenigd met Zijn dood; zodat ze ook uiteindelijk zouden delen in Zijn heerlijkheid.
 +
 +  * **[[Overwegingen voor de donderdagavond|Terug]]**