Je bent hier: start » de_natuur_van_de_engelen

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_natuur_van_de_engelen [2011/07/27 11:02]
zrmariamechtild
de_natuur_van_de_engelen [2011/07/27 11:02] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 65: Regel 65:
Bovendien behoort hen in hun geestelijke Bovendien behoort hen in hun geestelijke
natuur een onvoorstelbare schoonheid natuur een onvoorstelbare schoonheid
-en macht . In hen openbaart zich de+en macht. In hen openbaart zich de
schoonheid van de Schepper in veel hogere schoonheid van de Schepper in veel hogere
mate dan in de overige schepping. mate dan in de overige schepping.