Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_verering_van_de_heilige_engelen [2010/03/09 10:08]
zrmariamechtild
de_verering_van_de_heilige_engelen [2010/03/09 10:12] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 57: Regel 57:
Vele zielen zijn ook terneergeslagen, omdat ze tot nu toe zo’n geringe vooruitgang in het streven naar heiligheid hebben gemaakt, en zodoende valt hun prognose voor de toekomst overeenkomstig somber uit. Maar ook zij hoeven zich niet te laten ontmoedigen. Werden Abraham en Mozes niet allebei door een Engel geroepen, nadat ze reeds meer dan 70 jaar oud waren? Vele zielen zijn ook terneergeslagen, omdat ze tot nu toe zo’n geringe vooruitgang in het streven naar heiligheid hebben gemaakt, en zodoende valt hun prognose voor de toekomst overeenkomstig somber uit. Maar ook zij hoeven zich niet te laten ontmoedigen. Werden Abraham en Mozes niet allebei door een Engel geroepen, nadat ze reeds meer dan 70 jaar oud waren?
-Een ziel die gedurende enige tijd zo zeer door dorheid en moedeloosheid werd geplaagd, dat ze praktisch vanwege haar vele zonden twijfelde aan Gods liefde voor haar, kreeg van haar geestelijk leidsman de verzekering: “Het is een onveranderlijke geloofswaarheid, dat  God u met een oneindige liefde bemint en een oneindig verlangen heeft naar de vereniging met u. Dit geloof is een vaster en zekerder fundament voor uw liefdevolle antwoord aan God dan duizenden vergankelijke vertroostingen, hoe verheven ze ook mogen zijn!”+{{  :343920462_4376ff7d60.jpg?300|dorre woestijn}}Een ziel die gedurende enige tijd zo zeer door dorheid en moedeloosheid werd geplaagd, dat ze praktisch vanwege haar vele zonden twijfelde aan Gods liefde voor haar, kreeg van haar geestelijk leidsman de verzekering: “Het is een onveranderlijke geloofswaarheid, dat  God u met een oneindige liefde bemint en een oneindig verlangen heeft naar de vereniging met u. Dit geloof is een vaster en zekerder fundament voor uw liefdevolle antwoord aan God dan duizenden vergankelijke vertroostingen, hoe verheven ze ook mogen zijn!”
Deze woorden waren als een licht dat de ziel doordrong en ze bracht meerdere dagen door in een gelukkige vertrouwdheid met God. Ze had Hem gezocht in de vertroostingen, nu echter had ze Hem gevonden in de zuiverheid van het geloof. En dit geloof beantwoordde God met een overvloed aan troost, opdat ze deze geloofswaarheid onuitwisbaar in haar geheugen zou prenten. Deze woorden waren als een licht dat de ziel doordrong en ze bracht meerdere dagen door in een gelukkige vertrouwdheid met God. Ze had Hem gezocht in de vertroostingen, nu echter had ze Hem gevonden in de zuiverheid van het geloof. En dit geloof beantwoordde God met een overvloed aan troost, opdat ze deze geloofswaarheid onuitwisbaar in haar geheugen zou prenten.