Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

gebed_tot_de_negen_koren_van_de_h._engelen [2012/09/23 14:47] (huidige)
zrmariamechtild aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +======Gebed tot de negen koren van de H. Engelen======
 +H. Engelen van de negen koren! Gij zijt uitverkoren om mee te werken aan de orde in het heelal. Helpt, dat de gehele schepping voor ons tot een ladder naar de hemel wordt, waarop wij tot een steeds grotere liefde tot God mogen opstijgen en steeds meer in de naastenliefde mogen toenemen.
 +
 +H. Engelen van de negen koren! Uit de eeuwige aanschouwing van Gods wezen, kennis en wil, stroomt u een maat van zorgende liefde toe, die alle menselijke voorstelling te boven gaat. Be├»nvloed als Engelvorsten de families, de gemeenten, de landen, de parochies en bisdommen, de staat en de Kerk, totdat er ware vrede heerst.
 +
 +H. Engelen van de negen koren! Gij begeleidt de Goddelijke Heiland over geheel de aarde op zijn triomftocht van de H. Mis. Onophoudelijk aanbidt gij Hem in ieder tabernakel van de wereld en wordt gij verteerd door de ijver voor de erkenning van God en Zijn H. Naam.
 +
 +Laat uw ijver voor aanbidding en lofprijzing diep in onze harten binnenstromen, totdat wij ontbranden in een heilige liefde voor Jezus in het allerheiligste Sacrament des Altaars. Helpt ons, door de H. Communie veilig tot de verrijzenis en de eeuwige zaligheid te geraken. Amen.
 +
 +  * **[[Gebeden tot de H. Engelen|Terug]]**