Je bent hier: start » heilige_maagd_maria

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

heilige_maagd_maria [2009/10/13 15:34]
zrmariamechtild
heilige_maagd_maria [2009/10/13 15:36] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 70: Regel 70:
Maria is niet vooral groot door een bepáálde vorm van heiligheid, zoals gehoorzaamheid, armoede, dapperheid, Godsliefde en naastenliefde, zij is groot door elke vorm van heiligheid! Zij was meer apostel van de apostelen, martelares dan de martelaren, belijdster dan de belijders enz. Zij overtreft elke heilige en bezit alle vormen van heiligheid in volmaakte graad. Zo is zij ook “engelachtiger”, “reiner”, “heiliger”, “verhevener” dan Gods zuivere Geesten, de H. Engelen. Zo herkennen de Engelen zich dan ook in Maria, is zij als een van hen, is zij hun ideaal, is zij inderdaad hun Koningin. Maria is niet vooral groot door een bepáálde vorm van heiligheid, zoals gehoorzaamheid, armoede, dapperheid, Godsliefde en naastenliefde, zij is groot door elke vorm van heiligheid! Zij was meer apostel van de apostelen, martelares dan de martelaren, belijdster dan de belijders enz. Zij overtreft elke heilige en bezit alle vormen van heiligheid in volmaakte graad. Zo is zij ook “engelachtiger”, “reiner”, “heiliger”, “verhevener” dan Gods zuivere Geesten, de H. Engelen. Zo herkennen de Engelen zich dan ook in Maria, is zij als een van hen, is zij hun ideaal, is zij inderdaad hun Koningin.
-Maria’s wezen is ongetwijfeld onvoorstelbaar eenvoudig, zoals de Engelen als zuivere Geesten voor ons ook onvoorstelbaar eenvoudig zijn; zoals God Zelf de Eenvoud zelf is, de Liefde zelf, de Reinheid zelf enz. Haar wezen is onvoorstelbaar stralend, zoals de Engelen wezens van licht zijn en God het Licht in persoon is. Alles aan haar wezen ademt majesteit, zoals de Engelen vol majesteit en glorie zijn; schoonheid en deemoed, onvergelijkelijk meer nog dan de H. Engelen. Zij is koninklijk, meer nog dan de Engelen, en daarbij vol liefde en als een kind, onbewust van haar verhevenheid, ofschoon niet onwetend hieromtrent. Want Maria kijkt niet naar zich zelf, doch alleen naar God. Zij is inderdaad de GENADE IN PERSOON! Hoe zou zij niet de vreugde der Engelen zijn, hoe zouden zij haar niet tot hun Koningin verheven hebben? En omdat zij als eersten Maria aanvaard hebben, laten zij zich de eer niet nemen de eerste en de eigenlijke dienaren der Koningin te zijn!+{{  :ol_angels2.jpg?300|Maria en de Engelen}}Maria’s wezen is ongetwijfeld onvoorstelbaar eenvoudig, zoals de Engelen als zuivere Geesten voor ons ook onvoorstelbaar eenvoudig zijn; zoals God Zelf de Eenvoud zelf is, de Liefde zelf, de Reinheid zelf enz. Haar wezen is onvoorstelbaar stralend, zoals de Engelen wezens van licht zijn en God het Licht in persoon is. Alles aan haar wezen ademt majesteit, zoals de Engelen vol majesteit en glorie zijn; schoonheid en deemoed, onvergelijkelijk meer nog dan de H. Engelen. Zij is koninklijk, meer nog dan de Engelen, en daarbij vol liefde en als een kind, onbewust van haar verhevenheid, ofschoon niet onwetend hieromtrent. Want Maria kijkt niet naar zich zelf, doch alleen naar God. Zij is inderdaad de GENADE IN PERSOON! Hoe zou zij niet de vreugde der Engelen zijn, hoe zouden zij haar niet tot hun Koningin verheven hebben? En omdat zij als eersten Maria aanvaard hebben, laten zij zich de eer niet nemen de eerste en de eigenlijke dienaren der Koningin te zijn!
===e) “En wij dan?...”=== ===e) “En wij dan?...”===