Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

het_mysterie_van_het_lijden [2013/03/13 10:29]
zrmariamechtild
het_mysterie_van_het_lijden [2013/03/13 10:30] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 35: Regel 35:
====Vijfde overweging==== ====Vijfde overweging====
-Wat bedoelt Paulus met deze tekst? Ontbreekt er iets aan het lijden van Christus? Niets! Tenzij dit ene: dat wij het m;ogen toepassen op onszelf en anderen, vruchtnaar maken voor deze wereld. Dat is gunst, genade van God. En iedere genade van God is ook een appèl op onze medewerking, op onze verantwoordelijkheid. Ieder uur dat voorbij gaat in ons leven is niet alleen van ons, daar hebben ook anderen recht op. +Wat bedoelt Paulus met deze tekst? Ontbreekt er iets aan het lijden van Christus? Niets! Tenzij dit ene: dat wij het m;ogen toepassen op onszelf en anderen, vruchtbaar maken voor deze wereld. Dat is gunst, genade van God. En iedere genade van God is ook een appèl op onze medewerking, op onze verantwoordelijkheid. Ieder uur dat voorbij gaat in ons leven is niet alleen van ons, daar hebben ook anderen recht op.
-God weet, hoe moeilijk dit antwoord, dit “Fiat” kan zijn. Hij weet , dat we uit eigen kracht niet verder kunne. Dat bovenmenselijke hulp noodzakelijk is om het leven te aanvaarden. Die kracht gaf Hij ons aan ditzelfde Avondmaal. “Neemt en eet, dit is Mijn Lichaam, dat voor u zal worden overgeleverd”.+God weet, hoe moeilijk dit antwoord, dit “Fiat” kan zijn. Hij weet, dat we uit eigen kracht niet verder kunnen. Dat bovenmenselijke hulp noodzakelijk is om het leven te aanvaarden. Die kracht gaf Hij ons aan ditzelfde Avondmaal. “Neemt en eet, dit is Mijn Lichaam, dat voor u zal worden overgeleverd”.
Zijn lijdend Lichaam en Bloed wil Hij ons een gedachtenis achterlaten. En meer, wij zelf zullen levende herinneringen moeten zijn aan Hem. Want, zo dikwijls gij het Brood eet en de Kelk des Heren drinkt, verkondigt hij de Dood des Heren tot Hij wederkomt. Het leven van de christen is een gedachtenis aan Christus. De herinnering aan zijn lijden. Zijn lijdend Lichaam en Bloed wil Hij ons een gedachtenis achterlaten. En meer, wij zelf zullen levende herinneringen moeten zijn aan Hem. Want, zo dikwijls gij het Brood eet en de Kelk des Heren drinkt, verkondigt hij de Dood des Heren tot Hij wederkomt. Het leven van de christen is een gedachtenis aan Christus. De herinnering aan zijn lijden.
  * **[[Overwegingen voor de donderdagavond|Terug]]**   * **[[Overwegingen voor de donderdagavond|Terug]]**