Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

korte_kruiswegmeditatie_iii [2013/02/21 15:32]
zrmariamechtild aangemaakt
korte_kruiswegmeditatie_iii [2013/02/21 15:33] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 34: Regel 34:
Jezus, Gij ziet ons in liefde aan. Laat ons deze weg begrijpen, waarop Gij ons voorgegaan zijt. Hoe dichter wij tot U komen, des te dichter komen wij bij het kruis, des te stralender is de eeuwigheid. Door de doop zijn wij aan U gelijkvormig geworden, in Uw dood en verrijzenis binnengegaan. Help ons het eeuwig leven deelachtig te worden, om zo Uw heerlijkheid te aanschouwen, een eeuwigheid lang. Jezus, Gij ziet ons in liefde aan. Laat ons deze weg begrijpen, waarop Gij ons voorgegaan zijt. Hoe dichter wij tot U komen, des te dichter komen wij bij het kruis, des te stralender is de eeuwigheid. Door de doop zijn wij aan U gelijkvormig geworden, in Uw dood en verrijzenis binnengegaan. Help ons het eeuwig leven deelachtig te worden, om zo Uw heerlijkheid te aanschouwen, een eeuwigheid lang.
 +* **[[Kruiswegen en lijdensmeditaties voor de vrijdag|Terug]]**