Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

onze_heilige_engelbewaarder [2011/07/26 15:18]
zrmariamechtild
onze_heilige_engelbewaarder [2011/07/26 15:19] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 174: Regel 174:
====AANSPORINGEN VAN DE H. FRANS VAN SALES==== ====AANSPORINGEN VAN DE H. FRANS VAN SALES====
-Tot slot willen wij u nog een paar konkrete aansporingen voor uw leven met uw+{{  :desales.jpg|}}Tot slot willen wij u nog een paar konkrete aansporingen voor uw leven met uw
Heilige Engelbewaarder, vooral voor de maand september, aanbevelen. Ze stammen van de Heilige Frans van Sales, een goede leermeester voor een gezond Heilige Engelbewaarder, vooral voor de maand september, aanbevelen. Ze stammen van de Heilige Frans van Sales, een goede leermeester voor een gezond
geestelijk leven. geestelijk leven.