Je bent hier: start » overwinning_van_god

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

overwinning_van_god [2009/08/17 15:41]
zrmariamechtild
overwinning_van_god [2009/08/18 13:46] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 26: Regel 26:
Nu moeten wij ons door de Goddelijke Openbaring laten leiden bij het onderzoek van de andere geheimen van de verlossing. Intussen hebben wij een waarheid in ons opgenomen, die iedere christen ter harte moet gaan: het bestaan van zuiver geestwezens, schepselen van God, die in het begin allen goed waren en zich dan door een zondige beslissing onherroepelijk hebben gescheiden in Engelen van het licht en in engelen van de duisternis. En terwijl het bestaan van de kwade engelen ons tot waakzaamheid oproept, opdat wij niet aan hun verleidingen toegeven, zijn wij er zeker van dat de overwinnende macht van Christus, van de Verlosser, ons leven omgeeft, opdat ook wij overwinnen. Daarbij helpen ons machtig de goede Engelen, de boden van de liefde van God, tot wie wij ons gebed richten, zoals de overlevering van de Kerk het ons leert: “Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen”. Nu moeten wij ons door de Goddelijke Openbaring laten leiden bij het onderzoek van de andere geheimen van de verlossing. Intussen hebben wij een waarheid in ons opgenomen, die iedere christen ter harte moet gaan: het bestaan van zuiver geestwezens, schepselen van God, die in het begin allen goed waren en zich dan door een zondige beslissing onherroepelijk hebben gescheiden in Engelen van het licht en in engelen van de duisternis. En terwijl het bestaan van de kwade engelen ons tot waakzaamheid oproept, opdat wij niet aan hun verleidingen toegeven, zijn wij er zeker van dat de overwinnende macht van Christus, van de Verlosser, ons leven omgeeft, opdat ook wij overwinnen. Daarbij helpen ons machtig de goede Engelen, de boden van de liefde van God, tot wie wij ons gebed richten, zoals de overlevering van de Kerk het ons leert: “Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen”.
-  *[[Katechese van Paus Johannes Paulus II|Terug]]+  * **[[Katechese van Paus Johannes Paulus II|Terug]]**