Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

rozenkrans_tot_de_negen_koren_van_de_h._engelen [2012/09/23 15:55]
zrmariamechtild aangemaakt
rozenkrans_tot_de_negen_koren_van_de_h._engelen [2012/09/23 15:55] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 18: Regel 18:
**Gij vlammende Serafijnen!** Verkrijgt voor mij een brandende liefde tot God. **Gij vlammende Serafijnen!** Verkrijgt voor mij een brandende liefde tot God.
- Onze Vader....Wees gegroet....+ 
 +Onze Vader....Wees gegroet....
Gij hoogverlichte Cherubijnen! Verkrijgt voor mij de ware kennis van God en de wetenschap der heiligen. Gij hoogverlichte Cherubijnen! Verkrijgt voor mij de ware kennis van God en de wetenschap der heiligen.