Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

smeekgebed_tot_de_h._engelen [2012/09/23 12:51] (huidige)
zrmariamechtild aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +======Smeekgebed tot de H. Engelen======
 +Heer, ontferm u over ons; Christus, ontferm u over ons; Heer, ontferm u over ons;
 +
 +H. Drievuldigheid, ontferm u over ons.
 +
 +H. Maria, koningin der Engelen, bid voor ons.
 +Alle koren van de zalige geesten, laat ons instemmen met uw lofgezang.
 +
 +Alle Engelen en Aartsengelen, weest ons boodschappers van de Goddelijke liefde.
 +
 +Gij, mijn H. Engel, laat mij u danken voor uw liefde.
 +
 +Gij, Engelen van mijn familieleden en vrienden, beschermt hen.
 +
 +Gij, Engelen van al degenen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd, helpt ons, om voor hen een zichtbare engelbewaarder te zijn.
 +
 +Gij, Engelen van de gelovigen, bevestigt hen in de trouw aan het geloof.
 +
 +Gij, Engelen van de afgedwaalden, roept hen terug op de goede weg.
 +
 +Gij, Engelen van de ongelovigen, laat het licht van het geloof in hen opgaan.
 +
 +Gij, Engelen van de Godzoekenden, helpt hen de weg naar huis te vinden.
 +
 +Gij, Engelen van de zondaars, redt hen.
 +
 +Gij, Engelen van de zieken en bedroefden, troost hen.
 +
 +Gij, Engelen van de stervenden, begeleidt hen naar de Vader;
 +
 +Gij, Engelen van de moedelozen, richt hen op.
 +
 +Gij, Engelen van de eenzamen en verbitterden, leidt hen naar de bron van alle vreugde.
 +
 +Gij, Engelen van de armen en noodlijdenden, brengt hen hulp en kracht.
 +
 +Gij, Engelen van de rijken, spoor hen aan tot goedheid en vrijgevigheid.
 +
 +Gij, Engelen van onze weldoeners, vergeldt hen hun liefde.
 +
 +Alle H. Engelbewaarders, behoedt ons en leid ons steeds dichter naar God toe. Amen.
 +
 +  * **[[Gebeden tot de H. Engelen|Terug]]**