Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

voor_priesters_en_roepingen [2015/07/25 08:25] (huidige)
zrmariamechtild aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +======Voor priesters en roepingen======
 +Jezus Christus, Verlosser en Zaligmaker, in de zaal van het laatste avondmaal hebt U vurig voor uw apostelen gebeden. Zie genadevol neer op uw priesters, die uw werk onder ons voortzetten.
 +
 +Heilig hen; zend hen uw Heilige Geest; bewaar hen in eenheid; verenig hen in uw naam. Vervul hen met wijsheid en ijver; maak hen zachtmoedig en liefdevol tegenover dwalenden en zondaars.
 +
 +Mogen zij geen huurlingen, maar goede herders zijn. Laat hen afstand nemen van wat de wereld biedt. Doe hen nederig zijn, zuiver van hart en leven, geheel op U gericht en offerbereid. Dan zullen zij in U de Vader eren en allen die U zoeken heil en zegen doen verwerven.
 +
 +Heer, geef aan uw kerk heilige priesters, ijverige diakens en vurige kloosterlingen.
 +
 +O Maria, Koningin en voorbeeld van allen die zich aan uw Zoon wijden, bid voor ons en doe vele roepingen opbloeien en tot verwerkelijking komen.
 +
 +**[[Gebeden|Terug]]**