Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

waarom_zouden_wij_voor_priesters_bidden [2017/01/26 15:35]
zrmariamechtild aangemaakt
waarom_zouden_wij_voor_priesters_bidden [2017/01/26 15:54] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 13: Regel 13:
Dus ook priesters verdienen het dat voor hen gebeden wordt, alleen maar omdat ze priesters zijn en daarom deel van de zichtbare samenleving, die de Kerk is. Zij wordt gevormd door vele, verschillende leden, en ieder heeft de ander nodig en ieder is afhankelijk van het ondersteunende gebed van de anderen. Dus ook priesters verdienen het dat voor hen gebeden wordt, alleen maar omdat ze priesters zijn en daarom deel van de zichtbare samenleving, die de Kerk is. Zij wordt gevormd door vele, verschillende leden, en ieder heeft de ander nodig en ieder is afhankelijk van het ondersteunende gebed van de anderen.
 +
 +Maar de priesters zijn uitgekozen om een unieke en bijzonder verheven functie uit te oefenen in het Mystieke Lichaam. Zij moeten het offer van Calvarie in de H. Mis voortzetten, de levende Christus tegenwoordig stellen op aarde in onze tijd, en in de macht die hen door Christus is gegeven, moeten zij de berouwvollen van hun zonden ontslaan.
 +
 +Niettemin al die tijd blijven zij mensen, zeer menselijke mensen, en daarom hebben zij de Goddelijke hulp nodig in de vorm van de bijstaande genade. Om deze genade te verkrijgen en te bewaren zodat ze in Gods vriendschap blijven, moeten zijzelf bidden. Niemand kan dit plaatsvervangend doen. Of priesters bidden, net als iedereen, of ze zullen in bekoring komen. Maar dit is niet genoeg. Zij hebben ook de ondersteunende gebeden nodig van anderen, en zij hebben een bijzondere aanspraak op deze hulp omwille van wat hun diensten voor de mensen betekenen…..
 +
 +Daarom zou een moment nadenken voldoende moeten zijn voor een gelovige, om hem te verzekeren dat het priesterschap een “schrikbarende verheffing” is. En daarom kunnen wij  het H. Hart van Jezus niet beter troosten dan door te bidden voor zijn priesters; want door de instelling van het priesterschap heeft God Zijn vlekkeloze eer, Zijn diepste belangen toevertrouwd aan de zorg van geschapen leem. De H. Teresa van Jezus wist dit en daarom maakte ze het gebed voor de priesters tot eerste verplichting van de Carmelitaanse familie.
 +