Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

wat_is_de_viering_van_de_passio_domini [2012/09/30 15:55]
zrmariamechtild
wat_is_de_viering_van_de_passio_domini [2012/09/30 15:56] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 24: Regel 24:
“O Jezus, hoe vele edelmoedige zielen, verwond door deze klacht, hebben u gezelschap gehouden in de Hof, en uw droefheid en doodsangst gedeeld….Hoe vele harten in de loop der eeuwen hebben edelmoedig aan uw uitnodiging gehoor gegeven….Moge deze veelheid van zielen in dit belangrijk uur een troost voor U zijn, die, beter dan de Apostelen, met U de droefheid van Uw Hart delen en meewerken met U tot hun eigen redding en die van anderen.  En sta ook mij toe om tot dit getal te behoren en ik U ook enige verlichting mag aanbieden.” “O Jezus, hoe vele edelmoedige zielen, verwond door deze klacht, hebben u gezelschap gehouden in de Hof, en uw droefheid en doodsangst gedeeld….Hoe vele harten in de loop der eeuwen hebben edelmoedig aan uw uitnodiging gehoor gegeven….Moge deze veelheid van zielen in dit belangrijk uur een troost voor U zijn, die, beter dan de Apostelen, met U de droefheid van Uw Hart delen en meewerken met U tot hun eigen redding en die van anderen.  En sta ook mij toe om tot dit getal te behoren en ik U ook enige verlichting mag aanbieden.”
-Bemoedigd door deze woorden van Pausen en Heiligen, laten ook wij eveneens liefhebbend delen in het Lijden van onze Heer door gebed, medelijden en offer, om Hem op deze wijze enige verlichting te schenken en met Hem mee te werken tot onze eigen redding en die van anderen.+{{  :h._pater_pio.jpg?200|Pater Pio}}Bemoedigd door deze woorden van Pausen en Heiligen, laten ook wij eveneens liefhebbend delen in het Lijden van onze Heer door gebed, medelijden en offer, om Hem op deze wijze enige verlichting te schenken en met Hem mee te werken tot onze eigen redding en die van anderen.
Deze devotie is bijzonder geschikt voor onze tijd vanwege de huidige situatie binnen de Kerk, in Europa en in de wereld. Er is grote behoefte aan steun voor onze priesters en bisschoppen opdat zij de moed en de kracht mogen hebben om vrijuit te spreken en getuigenis te geven over de fundamentele christelijke moraal in onze gedegenereerde cultuur. Wij willen hen geestelijke steun geven opdat ze de last kunnen dragen die de leiding van de Kerk en wereld op de God gewilde manier hen oplegt, om de samenleving op te bouwen als goede herders naar het Hart van Christus. Deze devotie is bijzonder geschikt voor onze tijd vanwege de huidige situatie binnen de Kerk, in Europa en in de wereld. Er is grote behoefte aan steun voor onze priesters en bisschoppen opdat zij de moed en de kracht mogen hebben om vrijuit te spreken en getuigenis te geven over de fundamentele christelijke moraal in onze gedegenereerde cultuur. Wij willen hen geestelijke steun geven opdat ze de last kunnen dragen die de leiding van de Kerk en wereld op de God gewilde manier hen oplegt, om de samenleving op te bouwen als goede herders naar het Hart van Christus.