Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

wezen_en_opgaven_van_de_engelen [2009/08/17 15:21]
zrmariamechtild
wezen_en_opgaven_van_de_engelen [2009/08/17 15:27] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 2: Regel 2:
-==Algemene audiëntie op 6 augustus 1986==+==Generale audiëntie op 6 augustus 1986==
In {{  :pope_jpii.jpg|Paus JPII}}de voorafgaande catecheses hebben we gezien hoe de Kerk, verlicht door het licht dat de Heilige Schrift schenkt, door de eeuwen heen de waarheid heeft beleden over het bestaan van de Engelen als zuivere, door God geschapen geestwezens. Zij heeft het vanaf het begin beleden in de Plechtige Geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel en bevestigd op het Vierde Concilie van Lateranen in 1215. Diens uitspraak werd door het Eerste Vaticaanse Concilie opgenomen in verband met de leer over de schepping: God “schiep in het begin van de tijd beide scheppingen tegelijk uit het niets, de geestelijke en de lichamelijke, namelijk die van de Engelen en die van de wereld; en daarna schiep Hij de menselijke natuur, die beiden eigen is, omdat ze uit geest en lichaam bestaat”((De fide cath…DS 3002)) . Dat wil zeggen: God schiep in het begin beide werkelijkheden: de geestelijke en de lichamelijke, de aardse werkelijkheid en die van de Engel. Dat alles schiep Hij tegelijk, wat de natuur betreft van de uit geest en stof bestaande mens, die volgens de bijbelse vertelling daarna werd ingezet in het kader van een reeds volgens hun wetten en een door de maat van de tijd bepaalde wereld. In {{  :pope_jpii.jpg|Paus JPII}}de voorafgaande catecheses hebben we gezien hoe de Kerk, verlicht door het licht dat de Heilige Schrift schenkt, door de eeuwen heen de waarheid heeft beleden over het bestaan van de Engelen als zuivere, door God geschapen geestwezens. Zij heeft het vanaf het begin beleden in de Plechtige Geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel en bevestigd op het Vierde Concilie van Lateranen in 1215. Diens uitspraak werd door het Eerste Vaticaanse Concilie opgenomen in verband met de leer over de schepping: God “schiep in het begin van de tijd beide scheppingen tegelijk uit het niets, de geestelijke en de lichamelijke, namelijk die van de Engelen en die van de wereld; en daarna schiep Hij de menselijke natuur, die beiden eigen is, omdat ze uit geest en lichaam bestaat”((De fide cath…DS 3002)) . Dat wil zeggen: God schiep in het begin beide werkelijkheden: de geestelijke en de lichamelijke, de aardse werkelijkheid en die van de Engel. Dat alles schiep Hij tegelijk, wat de natuur betreft van de uit geest en stof bestaande mens, die volgens de bijbelse vertelling daarna werd ingezet in het kader van een reeds volgens hun wetten en een door de maat van de tijd bepaalde wereld.