Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

sint_jozef_een_man_van_zwijgen_en_van_deugd [2017/11/29 15:19]
zrmariamechtild
sint_jozef_een_man_van_zwijgen_en_van_deugd [2017/11/30 10:43] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 11: Regel 11:
Want als hij had geloofd dat ze ontrouw was geweest, dan zou hij als rechtschapen man, verplicht zijn geweest haar aan de wet te moeten overleveren.((Vgl. Deuteronomium 22,23-24))  Als hij daarentegen geloofd had, dat zij het onschuldige slachtoffer was geweest van een verkrachting, dan had hij geen geldige reden gehad om haar te laten gaan.((Vgl. Dt 22,26)) Want als hij had geloofd dat ze ontrouw was geweest, dan zou hij als rechtschapen man, verplicht zijn geweest haar aan de wet te moeten overleveren.((Vgl. Deuteronomium 22,23-24))  Als hij daarentegen geloofd had, dat zij het onschuldige slachtoffer was geweest van een verkrachting, dan had hij geen geldige reden gehad om haar te laten gaan.((Vgl. Dt 22,26))
-De informatie, die de evangelist Lucas ons geeft over de verhouding tussen Jozef en Maria, wijst er sterk op dat Jozefs overwegingen zich werkelijk op een veel hoger niveau bevonden. Lucas laat ons begrijpen dat hij het besluit van Maria om Maagd te blijven, kende en er mee instemde. Om een geldig huwelijk aan te gaan, zou Maria zonder twijfel verplicht zijn geweest haar bruidegom mee te delen dat zij de bedoeling had om een aan God toegewijde Maagd te blijven. Dat zij dit deed, blijkt uit haar antwoord aan de Engel Gabriël, die haar aankondigde dat zij een Zoon zou ontvangen: //“Hoe zal dat geschieden, daar ik geen man beken?”((Lucas 1,34))// +{{  :0337a-2.jpg?200|}}De informatie, die de evangelist Lucas ons geeft over de verhouding tussen Jozef en Maria, wijst er sterk op dat Jozefs overwegingen zich werkelijk op een veel hoger niveau bevonden. Lucas laat ons begrijpen dat hij het besluit van Maria om Maagd te blijven, kende en er mee instemde. Om een geldig huwelijk aan te gaan, zou Maria zonder twijfel verplicht zijn geweest haar bruidegom mee te delen dat zij de bedoeling had om een aan God toegewijde Maagd te blijven. Dat zij dit deed, blijkt uit haar antwoord aan de Engel Gabriël, die haar aankondigde dat zij een Zoon zou ontvangen: //“Hoe zal dat geschieden, daar ik geen man beken?”((Lucas 1,34))//
Aangezien zij in de tegenwoordige tijd spreekt – “Ik beken geen man” - , geeft zij haar uitspraak een absolute zin. Het is niet zo dat zij geen bruidegom zou hebben, want zij is reeds met Jozef verloofd. Uit haar uitspraak blijkt veelmeer dat zij voor altijd Maagd wil blijven. Aangezien zij in de tegenwoordige tijd spreekt – “Ik beken geen man” - , geeft zij haar uitspraak een absolute zin. Het is niet zo dat zij geen bruidegom zou hebben, want zij is reeds met Jozef verloofd. Uit haar uitspraak blijkt veelmeer dat zij voor altijd Maagd wil blijven.