Je bent hier: start » wij

Welkom op onze site

Voor diegenen die ons nog niet kennen, willen wij graag uw aandacht vestigen op het volgende:

  • In Mei 2000 heeft de Geloofscongregatie het gebed van Toewijding aan de Heilige Engelen goedgekeurd.
  • In November 2008 werden de Statuten van het Opus Angelorum geapprobeerd door de Congregatie van de Religieuzen. Hiermee werd het Engelenwerk dus officieel door de Kerk goedgekeurd! Volgens deze statuten is het Opus Angelorum een „kerkelijke beweging”, die door priesters van de Kruisorde geleid wordt.

*In Oktober 2010 werd door de Geloofscongregatie aan alle voorzitters van de bisschoppen conferenties wereldwijd, een rondbrief gestuurd, waarin o.a. gezegd wordt, wat de Kerk van het Engelenwerk hoopt:

„Het Opus Angelorum verbreidt de verering van de Heilige Engelen onder de gelovigen, roept op tot gebed voor de priesters, wakkert de liefde aan tot Christus in Zijn lijden en de verbondenheid met Hem”.

Broeders en Zusters van het Heilig Kruis

De priesters van het Opus Angelorum, alsook de lekebroeders, behoren tot de Orde van de Reguliere Kanunniken van het Heilig Kruis, de Kruisorde. Meer info vindt u op de internationale site:

* Kruisorde

* Met filmpje

Wij hebben ons eigen seminarie in Anapolis, Brazilie, Institutum Sapientiae, waar de priesters van de Kruisorde opgeleid worden, alsook van het bisdom aldaar, door onze professoren.

De gemeenschap van de Zusters van het Heilig Kruis zijn opgericht als Congregatie, maar zijn aangesloten aan de Orde van de Reguliere Kanunniken van het Heilig Kruis en vormen samen één geestelijke familie met dezelfde spiritualiteit.

De gemeenschap van de Zusters van het Heilig Kruis hebben sinds kort een eigen website. U kunt het hier vinden:

* Zusters van het Heilig Kruis

Sinds juni 2013 is ons klooster in Mechelen gesloten. Jammer genoeg! De laatste zusters zijn naar kloosters in het buitenland overgeplaatst. Gelukkig gaat het apostolaat van het Opus Angelorum verder, zoals u onder het punt: Agenda, zult kunnen zien. En via: Contact, kunt u toch altijd vragen, informatie, bestellingen, blijven sturen.