Je bent hier: start » wij

Dit is een oude revisie van het document!


Zusters van het Heilig Kruis

Wat is onze zending?

Onze inzet in gebed en offer geldt heel bijzonder de Hl. Vader en de bisschoppen – bijzonder de bisschop van het eigen bisdom, zijn intenties en zijn priesters.

Onze hulp aan priesters bestaat vooral in de geestelijke ondersteuning door gebed, offer en onze geleefde binding aan God; maar ze bestaat ook uit daadwerkelijke hulp op huishoudelijk en administratief gebied, in secretariaat en beheer, in het retraitewerk, in de gezins-, kinderen- en jeugdpastoraal

Wij dragen de veelvoudige intenties en noden van de mensen en van onze tijd in smeekgebed voor God en smeken voor hen de bescherming af en de hulp van de Heilige Engelen.

Roeping?

H. EngelbewaarderSamenvattend kan men zeggen: voor een roeping voor de zusters van het Heilig Kruis zouden de volgende wezenskenmerken van de gemeenschap mij bijzonder aanspreken:

  • De liefde tot de aanbidding en de hulp voor de priesters;
  • Door een verborgen dienen in gebed en in de daad – onafhankelijk van de opgave, die men op zich neemt;
  • De liefde tot het heilig Kruis in het concrete alledaagse leven van de navolging van Christus;
  • Een innige liefde tot Maria en tot de heilige Engelen en de inzet voor het Rijk Gods samen met hen.