Heeft_een_leek_het_recht_en_de_macht_om_de_duivel_te_bevelen_andere_personen_plaatsen_of_dingen_te_verlaten

maar ook dat “mensen die hiervoor niet geautoriseerd zijn niet in gebedsdiensten moeten voorgaan waarin gebeden worden gezegd om de duivel uit te bannen, die zich rechtstreeks tot de demonen richten of die het verlangen uiten de identiteit van de demonen te kennen.” 1)

Niettemin ging hij verder met uit te leggen, dat “het opstellen van deze normen op geen enkele manier de gelovigen van het bidden, zoals Jezus het ons heeft geleerd, moet weerhouden, dat wij bevrijd mogen worden van het kwaad” 2)

Sterker nog, hij benadrukte, dat “herders… van deze mogelijkheid gebruik moeten maken eraan te herinneren wat de Traditie van de Kerk leert over de juiste functie van de sacramenten en de voorspraak van de heilige maagd Maria, van de Engelen, en de heiligen in de geestelijke strijd van de Christenen tegen de slechte geesten”.

Leken hebben, op grond van de deugd van hun doopgenade, het recht en de autoriteit de duivel te bevelen henzelf te verlaten. Toch moeten we altijd in gedachte houden dat de duivel een bovenmenselijke kracht en intelligentie heeft. Wij zijn in ons eentje geen partij voor hem met slechts de krachten van onze menselijke natuur tot onze beschikking. We zullen daarom gemakkelijk door hem worden verslagen als we proberen alleen met onze macht en kracht te vechten.

We doen er goed aan het hellevuur met hemels vuur te bestrijden. Om deze reden moeten we Maria, de Koningin van de Engelen, de heilige Aartsengel Michaël en onze heilige Engelbewaarder vragen onze gevechten met de duivel voor ons te vechten. Want zij hebben niet alleen duizenden jaren ervaring in geestelijk oorlogvoeren; maar zij bezitten ook de meest krachtige bovennatuurlijke geestelijke wapens die er in de Hemel en op de aarde beschikbaar zijn.

1) vgl. Brief van de Congregatie van de Geloofsleer, 29 september 1985. 11 Protocol, No. 291170
2) vgl. Mt 6:13