Je bent hier: start » katechismus

De Engelen in de Katechismus van de Katholieke Kerk

In de nummers 328 tot 336 behandelt de KKK het thema van de Engelen. Het is een onderdeel van de geloofsbelijdenis. Wij geloven aan God, de Schepper van hemel en aarde. God „schiep tegelijkertijd vanaf het begin van de tijd uit het niet beide scheppingen, de geestelijke en de lichamelijke, d.w.z. de Engelen en de wereld” leert ons het vierde concilie van Lateranen. De Katechismus biedt ons een zeer goede en diepe inleiding over wie de Engelen zijn, wie Christus voor de Engelen is en de Engelen in het leven van de Kerk.