Paus Pius IX en zijn Engel

Paus Pius IX vertelde dit verhaal uit zijn jeugd heel graag. In de vaderlijke huiskapel mocht hij toen hij nog klein was, als misdienaar de H. Mis dienen. Op een dag knielde hij bij het altaar, terwijl de priester de H. Mis opdroeg.

Plotseling werd hij heel erg bang, maar hij wist niet waarom. Zijn hart begon te bonzen en als vanzelf gingen zijn ogen naar de andere kant van het altaar. Daar zag hij een stralende jongeman, die hem wenkte om bij hem te komen. Verward door deze verschijning, waagde hij het niet van zijn plaats op te staan. Maar de lichtende gestalte wenkte hem met nog meer nadruk. Hij sprong op en ging snel naar hem toe. Maar de verschijning was weg. Op het zelfde ogenblik echter viel een zwaar heiligenbeeld van het altaar naar beneden, precies op de plaats, die de kleine misdienaar net had verlaten.

Vaak vertelde de jongen later als priester en bisschop en toen als Paus deze belevenis, met veel dank aan zijn Engelbewaarder!

Terug