Rozenkrans tot de negen koren van de H. Engelen

H. Michael! Ik beveel u het uur van mijn dood aan: houd in dat uur de boze vijand gevangen, opdat hij mij niet kan bekoren en mijn ziel niet schaden kan.

Onze Vader….Wees gegroet….

H. Gabriel! Verkrijg voor mij van God een levendig geloof, een sterke hoop, een vurige liefde en een grote verering voor het H. Sacrament des Altaars.

Onze Vader….Wees gegroet….

H. Rafael! Leid mij steeds langs de weg van de deugd en de volmaaktheid.

Onze Vader….Wees gegroet….

H. Engelbewaarder! Verkrijg voor mij Goddelijke inspraken en de bijzondere genade, deze ook getrouw na te komen.

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij vlammende Serafijnen! Verkrijgt voor mij een brandende liefde tot God.

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij hoogverlichte Cherubijnen! Verkrijgt voor mij de ware kennis van God en de wetenschap der heiligen.

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij voortreffelijke Tronen! Verkrijgt voor mij de vrede en de rust van het hart.

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij hoge Heerschappijen! Verkrijgt voor mij de overwinning over alle boze neigingen en begeerten.

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij onoverwinnelijke Krachten! Verkrijgt voor mij sterkte tegen alle boze geesten!

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij doorluchtige Vorstendommen! Verkrijgt voor mij de volmaakte gehoorzaamheid en gerechtigheid.

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij wonderdadige Machten! Verkrijgt voor mij de volheid en volmaaktheid.

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij H. Aartsengelen! Verkrijgt voor mij de gelijkvormigheid met Gods wil.

Onze Vader….Wees gegroet….

Gij H. Engelen! Trouwe Beschermgeesten! Verkrijgt voor mij ware nederigheid en een groot vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Goede Jezus, deze rozenkrans vertrouw ik toe aan uw Goddelijk Hart; vervolmaak Gij hem tot grotere vreugde van uw H. Engelen. Mogen zij mij onder hun bescherming geborgen houden, vooral in het uur van mijn dood, waartoe ik ze allen van harte uitnodig, opdat ik, door hun aanwezigheid gesterkt, met vreugde de dood mag verwachten en voor de aanvallen van de hel beschermd moge zijn. Gij goede H. Engelen, vol vertrouwen op uw hulp, dank ik u reeds nu door de H. Harten van Jezus en Maria. Amen.